Редуктор-изпарител

За нормалната работа на двигателя втечненият в резервоара автогаз е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване и след това налягането му да се редуцира до стойности, близки до атмосферното налягане. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един най-често двустепенен мембранен редуктор на налягане.

Електромагнитен вентил за газ

Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип. Монтира се на тръбопровода подаващ газово гориво към редуктора. Обикновенно е снабден и с филтър за газовото гориво.

Електромагнитен вентил за бензин

Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип, монтиран на бензинопровода към карбуратора.

Превключвател газ / бензин

Електрически превключвател, управляващ електромагнитните вентили. Монтира се на арматурното табло и позволява на водача да избира режима на работа - на газ или на бензин.

Смесител

Служи за смесване на газовото гориво с въздух за образуване на горивовъздушната смес. Може да се монтира над карбуратора (във въздушния филтър) или в средната част на карбуратора.

Резервоар за газ

Съд за съхранение на газовото гориво, разчетен на работно налягане 1,6МРа (изпитателно налягане 2,4МРа). Като съд под налягане подлежи на надзор. Основно правило за безопасност е изискването резервоарът да се запълва не повече от 80% от обема му. За осигуряване на това изискване към резервоара се монтира специално устройство (мултиклапан).
Освен устройството за ограничаване на запълването мултиклапана е снабден
с два спирателни вентила, електромагнитен клапан, клапан свръхналягане, нивомер и сонда.

Екологична ламбда система

Микропроцесорна система за управление на състава на горивовъздушната смес, с цел намаляване на вредните емисии на изгорелите газове. Може да се използва в автомобилите, снабдени с катализиращи устройства и Ламбда сонда.

Датчици за вакум и за налягане

Използуват се при газовите инжекциони за измерване на разреждането зад дроселна клапа и налягането на газта към горивните инжектори. Има и комбинирани, които измерват директно диференциално налягане.

Газови инжектори

Служат за впръскване на газовото гориво в смукателния тръбопровод пред смукателните клапани.
Произвеждат се единични, двойни, тройни, четворни и др. Съпротивлението на електромагнитните им бобини обикновенно варира от 1 до 4 ома.

Газов компютър- ECU

Микропроцесорен блок за управление на газовите инжекционни системи. Работи със собствен софтуер. Обработва информацията от датчиците и бензиновия компютър, калкулира, сравнява и изработва сигнал за управлявление работата на газовите клапани и газовите инжектори. В последните модели има и функция на OBD II скенер.
Компоненти на АГУ и видове
АГУ първо поколение

Това са конвенционалните (класическите) автомобилни газови уредби, състоящи се от резервоар за гориво (втечнен газ LPG), електромагнитни вентили за газ и бензин, превключвател газ/бензин, редуктор-изпарител и смесител.

 
АГУ второ поколение

Този вид автомобилни газови, освен компонентите на класическите АГУ от I поколение, съдържат още електронен блок за управление (най-често микропроцесорен), който в зависимост от температурата, от честотата на въртене на коляновия вал и от състава на изгорелите газове, управлява чрез малък стъпков двигател състава на гориво-въздушната смес, постъпваща в цилиндрите на двигателя. В резултат от оптимизирането на съотношението гориво/въздух, се подобрява изгарянето и значително се намаляват вредните емисии в изгорелите газове.
АГУ трето поколение

При автомобилните газови уредби от III поколение се осъществява директно впръскване на газовото гориво (газов инжекцион). Освен резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), MAP сензор, газови инжектори и електронен блок (микропроцесорна управляваща система).
[начало][галерия][цени][контакти]
Copyright © 2024 by Sofgas   •   All Rights reserved 
Софгаз сервиз, гр.София, ул. Самоковско шосе 1,
GSM 0877272021