[начало][галерия][цени][контакти]
Цилиндрични автогазови бутилки
   технически характеристики
Copyright © 2024 by Sofgas   •   All Rights reserved 
Софгаз сервиз, гр.София
GSM 0877272021

  


кат.№       Вид  Пурa              Дължина - L [mm]    Диаметър[mm]

A24415    1. БВГ - 15л.                     383                     244
A24420    2. БВГ - 20л.                     496                     244
A24425    3. БВГ - 25л.                     608                     244
A24430    4. БВГ - 30л.                     721                     244
A24435    5. БВГ - 35л.                     833                     244
A24438    6. БВГ - 38л.                     901                     244
A24440    7. БВГ - 40л.                     946                     244

кат.№        Вид O-300            Дължина - L [mm]     Диаметър[mm]

A30025   1. БВГ - 25л.                      440                     300
A30027   2. БВГ - 27л.                      470                     300
A30030   3. БВГ - 30л.                      515                     300
A30035   4. БВГ - 35л.                      589                     300
A30040   5. БВГ - 40л.                      663                     300
A30045   6. БВГ - 45л.                      735                     300
A30050   7. БВГ - 50л.                      810                     300
A30055   8. БВГ - 55л.                      815                     300
A30060   9. БВГ - 60л.                      960                     300

кат.№         Вид O-315           Дължина - L [mm]       Диаметър[mm]

A31520    1. БВГ - 20л.                    370                      315
A31525    2. БВГ - 25л.                    410                      315
A31527    3. БВГ - 27л.                    430                      315
A31530    4. БВГ - 30л.                    450                      315
A31535    5. БВГ - 35л.                    495                      315
A31540    6. БВГ - 40л.                    556                      315
A31545    7. БВГ - 45л.                    623                      315
A31550    8. БВГ - 50л.                    690                      315
A31560    9. БВГ - 60л.                    810                      315
A31570  10. БВГ - 70л.                    960                      315
A31575  11. БВГ - 75л.                    990                      315
A31580  12. БВГ - 80л.                  1090                      315
A31590  13. БВГ - 90л.                  1170                      315

кат.№        Вид O-360             Дължина - L [mm]       Диаметър[mm]

A36050   1. БВГ - 50л.                    559                       360
A36055   2. БВГ - 55л.                    600                       360
A36060   3. БВГ - 60л.                    650                       360
A36070   4. БВГ - 70л.                    730                       360
A36075   5. БВГ - 75л.                    790                       360
A36080   6. БВГ - 80л.                    850                       360
A36090   7. БВГ - 90л.                    950                       360
A36091   8. БВГ - 100л.                 1050                      360
A36092   9. БВГ - 120л.                 1240                      360
Показали сме размерите и обема на наи-използваните бутилки за газови системи на пропан-бутан. За бутилки за метан моля свържете се с нас